Investor Chamber Alumni

Investorstipendiaternas alumninätverk. Medlemskap i Investor Chamber Alumni ges till Investorstipendiater som tjänstgjort vid Svenska Handelskammaren i London eller i Düsseldorf.

Investor Chamber Alumni

Investorstipendiaternas alumninätverk. Medlemskap i Investor Chamber Alumni ges till Investorstipendiater som tjänstgjort vid Svenska Handelskammaren i London eller i Düsseldorf.

Investor Chamber Alumni

Syftet med Investor Chamber Alumni är att sprida Investors namn och öka dess goodwill, verka för ett ökat utbyte mellan nuvarande och tidigare stipendiater samt sprida information om Investorstipendiet. Medlemmar i nätverket får möjlighet att utbyta erfarenheter, bygga nätverk samt berätta om sitt senaste år vid den årliga Investor Chamber Alumni träffen. Alla tidigare stipendiater bjuds in årligen till en heldag som innehåller företagsbesök på ett bolag ägt av Investor, årsmöte för Investor Chamber Alumni samt middag.

Investor är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Historia 

Investor har i många år haft ett gediget intresse i Svenska Handelskammarens verksamhet i Storbritannien och Tyskland. Sedan 1999 har Investor varje år delat ut ett stipendium till en person som under ett års tid får möjlighet att arbeta på Svenska Handelskammaren i London. 2003 inleddes även ett liknande samarbete med Svenska Handelskammaren i Düsseldorf. Investors avsikt är att främja svenskt näringsliv och underlätta för svenska företag att få information om brittiska och tyska marknaderna.

Stipendiaterna arbetar under ett års tid som konsulter vid Handelskamrarnas Business Services Desk där de bistår företag med bland annat marknadsanalyser, företagsinformation och att komma i kontakt andra företag.


 

Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Läs mer om Investor »